4 oktober – Yttrandefrihetens dag. Pubafton om yttrandefrihet

YO har genom åren genomfört en rad lyckade pubkvällar på olika teman. Nu är det dags igen i Göteborg. Vi har bjudit in representanter för de politiska partierna till hearing/samtal om vår yttrandefrihet och vad den innebär. Under kvällen kommer politikerna få möjlighet att redogöra för deras syn […]

“Fredlös i mitt eget land, Herr Justitieminister”

Journalisten och författaren Helene Bergman, ledamot i styrelsen för Yttrandefrihetsombudsmannen, publicerar idag på Kärringbloggen ett öppet brev till Sveriges Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Hon menar att hon, på grund av sitt skrivande och engagemang samt att staten inte lever upp till sitt åtagande avseende medborgares skydd, nu är […]

Yttrandefriheten tar inte parti

Samtliga större debattsidor i Sverige har tackat nej till debattartikeln nedan. Detta trots att frågan om yttrandefrihet just nu, bokstavligt talat, är brinnande aktuellt. Kanske är det vi i Yttrandefrihetsombudsmannen skriver allt för känsligt? Kanske har debattredaktionerna en annan agenda än att reda ut begrepp och lyfta sakfrågan […]

Värna yttrandefriheten – säg nej till hädelselagar

Yttrandefrihetsombudsmannen startar nu en namninsamling till stöd för yttrandefriheten och för att sätta press på Sveriges regering att inte låta sig påverkas av främmande makter i fråga om koranbränningar. Koranbränningar har medverkat till att aktualisera yttrandefrihetsfrågan för många. Röster hörs för att det skall göras olagligt att på […]

FOI och Säpo JK-anmäls för åsiktsregistrering

Med anledning av det flagranta övergrepp på den fria åsiktsbildningen och ingrepp i människors integritet och åsiktsfrihet som FOI begår i en färsk rapport om konspirationspropaganda, kommenterar nu bland annat Ola Bengtsson, jurist på Yttrandefrihetsombudsmannen, och tar till bibliska referenser: ”Förlåt dem, ty de veta icke vad de […]

Pubträff och årsmöte

Kom och prata yttrandefrihet i pubmiljö i Göteborg. Yttrandefrihetsombudsmannen arrangerar, lördagen den 1 juli, en pubkväll med intressanta samtal under avslappnade former. Vår erfarenhet från liknande arrangemang tidigare är att deltagarna uppskattar att kunna tala fritt om angelägna ting. Här en Facebook-länk till evenemanget. Markera gärna ditt intresse […]

Yttrandefrihetsgrundlagen föreslås ändras igen

I dagarna har regeringen tagit emot ett betänkande från Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott. I rapporten föreslås bland annat förändringar i brottsbalken samt i såväl tryckfrihetsförordningen som yttrandefrihetsgrundlagen. Kommittén skriver att förslaget inte kommer att innebära några ytterligare inskränkningar av yttrandefriheten. […]

HD friar dömd politiker för hets mot folkgrupp

Den tidigare dömde Sverigedemokratiske regionpolitikern som dömts för hets mot folkgrupp efter ett inlägg vid regionfullmäktiges möte i april 2021, frias nu av Högsta domstolen. Den 81-årige före detta regionpolitikern befrias därmed från skyldigheten dels att betala avgift till brottsofferfonden, dels att återbetala kostnaden för den offentlige försvararen […]

Näthatsgranskaren ännu i farten

Näthatsgranskaren, Tomas Åberg, har drivit en lång rad rättsprocesser mot privatpersoner. Skälet uppges vara förtal genom att man har delat journalisten Joakim Lamottes texter på Facebok. Två av dessa som stämts är Ramona Fransson och Ann Kristin Sandlund, mål som Yttrandefrihetsombudsmannen följt och varit engagerad i. Nu meddelar […]