“Fredlös i mitt eget land, Herr Justitieminister”

Journalisten och författaren Helene Bergman, ledamot i styrelsen för Yttrandefrihetsombudsmannen, publicerar idag på Kärringbloggen ett öppet brev till Sveriges Justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Hon menar att hon, på grund av sitt skrivande och engagemang samt att staten inte lever upp till sitt åtagande avseende medborgares skydd, nu är fredlös i sitt eget land och en utpekad måltavla.

Bakgrunden är, skriver Bergman, att hon tillsammans med Carina Hägg, tidigare socialdemokratisk toppolitiker, skrivit boken Den politiska rättegången. Kampen om yttrandefriheten. Det är en faktabaserad bok, som till största delen bygger på Göteborgs Tingsrätts dokument från rättegången i januari 2020, där det tidigare kommunalrådet för Socialdemokraterna, Ann- Sofie Hermansson, stod åtalad i ett enskilt åtal för att hon kallat målsägandena, Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil från Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, MMRK för extremister.  

“Med anledning av mitt författarskap förekommer jag, men även andra bland annat vice statsminister Ebba Busch, med namn och bild i rapporten European Islamophobia 2021, som publicerades i september 2022 och som spridits inte bara i Europa utan även i Iran och USA. I rapporten finns även Cemfors logga. https://islamophobiareport.com/islamophobiareport-2021.pdf

I rapporten, vars svenska del författats av Emin Poljarevic, forskare vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Anna Ardin, Marie Cederschiölds Högskola och Mattias Erving, förekommer ett foto taget från Twitter där vi som engagerade oss i rättegångarna mot Ann- Sofie Hermansson firar yttrandefriheten via det svenska rättssystemet. Slutsatsen som dras i den Europeiska Islamofobrapporten 2021, som alltså inte bara spridits i Sverige utan även internationellt är att vi som skålar för yttrandefriheten på det bifogade fotot är en Central grupp som via statliga subventioner jobbar för utvecklingen av islamofobin i Sverige.

Läs Helene Bergmans öppna brev till Justitieministern via länken nedan:

Gilla och dela YO: