HD friar dömd politiker för hets mot folkgrupp

Den tidigare dömde Sverigedemokratiske regionpolitikern som dömts för hets mot folkgrupp efter ett inlägg vid regionfullmäktiges möte i april 2021, frias nu av Högsta domstolen. Den 81-årige före detta regionpolitikern befrias därmed från skyldigheten dels att betala avgift till brottsofferfonden, dels att återbetala kostnaden för den offentlige försvararen […]