Åsiktsregister och åsiktsfrihet

Är det rimligt med ett undantag för publicistisk verksamhet från lagar om förbud mot åsiktsregister? Vill vi ha ett offentligt samtal där Expo och Samnytt kartlägger åsikter? 2015 visade stiftelsen Expo, som driver en tidskrift med samma namn, att de förde register över mina åsikter på nätet. I […]

Aron Flam och ett folk som tiger och lider

Mycket har skrivits om Aron Flam och omslaget på hans bok Det här är en svensk tiger. Mycket har debatterats och mycket har tyckts. Men som får förstås har själva innehållet inte fått samma uppmärksamhet som omslaget. Enligt vad som påstås i media skall polisen efter åklagare beslutat […]