Aron Flam och ett folk som tiger och lider

Mycket har skrivits om Aron Flam och omslaget på hans bok Det här är en svensk tiger. Mycket har debatterats och mycket har tyckts.

Men som får förstås har själva innehållet inte fått samma uppmärksamhet som omslaget. Enligt vad som påstås i media skall polisen efter åklagare beslutat om det, ta böckerna i beslag då omslaget skall, som det påstås, vara upphovsrättsskyddat. Man kan diskutera huruvida det är ett upphovsrättsintrång eller inte. Själva bilden är i sig en stiliserad version av Venedigs stadsvapen. Med blå och gula ränder. Aron Flams version är förmodligen menat som satir och kan ju ha eget skydd som uppfyller det som benämns verkshöjd.

Oaktat detta finns det något inom juridiken som benämns proportionalitetsprincipen. Detta innebär att man skall se till att man inte tar till stora släggan i onödan. Som i detta fall, beslagta och lägga vantarna på böckerna. Ett remedium skulle ju kunna vara att ålägga Aron Flam att tillsända varje bokköpare och innehavare av boken ett klistermärke, med samma klister som personen som klistrade fast sig vid ett flygplan. Detta klistermärke skall då täcka över själva tigern. Eller ålägga Aron Flam att klippa bort bilden på omslaget. Eller varje innehavare av boken att själva klippa bort bilden. Man kan bara ana hur värdefullt varje exemplar skulle bli i framtiden.

Sålunda, det finns alternativ till aktuella åtgärder. Dock, en obehaglig tanke smyger sig in, i vart fall i undertecknads medvetande. Är det möjligen bokens innehåll och bokstäver man vill åt? Tanken svindlar.

Ola Bengtsson, jurist och ordf i YO

Gilla och dela YO: