Yttrandefrihetsgrundlagen föreslås ändras igen

I dagarna har regeringen tagit emot ett betänkande från Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott. I rapporten föreslås bland annat förändringar i brottsbalken samt i såväl tryckfrihetsförordningen som yttrandefrihetsgrundlagen. Kommittén skriver att förslaget inte kommer att innebära några ytterligare inskränkningar av yttrandefriheten. […]