YO i HD

Yttrandefrihetsombudsmannen med i mål vid Högsta domstolen Yttrandefrihetsombudsmannen företräder ett antal personer som instämts till domstol av Näthatsgranskarens grundare, nedan kallad TÅ,  med yrkande på skadestånd för förtal.  Yttrandefrihet och rätten till att uttrycka sig är främst en rättighet gentemot staten och en frihet att uttrycka sina åsikter. […]