Näthatsgranskaren ännu i farten

Näthatsgranskaren, Tomas Åberg, har drivit en lång rad rättsprocesser mot privatpersoner. Skälet uppges vara förtal genom att man har delat journalisten Joakim Lamottes texter på Facebok. Två av dessa som stämts är Ramona Fransson och Ann Kristin Sandlund, mål som Yttrandefrihetsombudsmannen följt och varit engagerad i. Nu meddelar såväl Ramona som Ann Kristin att samme man drar i gång nya processer.

Ramona Fransson skriver på Twitter:

”Jag har återigen blivit stämd av Tomas Åberg och hans advokat påstår att TÅ bara fått 80 000 skattefria skadestånd men Lamotte har helt andra uppgifter. Har inte en advokat skyldigheten att ta reda på sanningen? Jag möter TÅ 1 mars för 3:dje gången. Nej jag ger mig inte!”

Detta sker samtidigt som ett utslag väntas från Högsta domstolen där Ramona Fransson, företrädd av YO:s jurist Ola Bengtsson, beviljades prövningstillstånd efter att ha fälts i Hovrätten. Detta skrev vi om så sent som den 15 december i fjol:

Nu kommer en prövning ske huruvida det är möjligt att en påstått förtalad skadelidande, här den sk Näthatsgranskaren, skall kunna erhålla skadestånd från varenda en som delat inlägg på internet. I detta fall journalisten Joakim Lamottes inlägg gällande personen bakom projektet Näthatsgranskaren, Thomas Åberg. 

Ann Kristin Sandlund skriver på sin Facebooksida att inte heller hon är den som ger sig:

”Jag och Åberg har fortfarande en “relation”, Jag ska tydligen in i tingsrätten igen, nu för att ha delat Lamottes Facebookinlägg. Jag förhördes av polis via nätet, en mycket trevlig konstapel, och sedan fick jag besked om att det var nedlagt, men senare fick jag brev om att jag var inkallad.

Utslag väntas inom kort från såväl HD som i målet mellan Åberg och Joakim Lamotte. Trots det drar Näthatsgranskaren igång fler processer i en takt som skulle kunna liknas vid en industri.

Gilla och dela YO: