Författaren Ramona Fransson får prövningstillstånd i Högsta Domstolen

Alldeles nyss idag 15 dec 2021 kom besked från HD att författaren Ramona Fransson får prövningstillstånd. Detta är naturligtvis glädjande men också en näsknäpp åt de som med självsäkra påståenden gjort gällande att detta skulle vara omöjligt. 


Nu kommer en prövning ske huruvida det är möjligt att en påstått förtalad skadelidande, här den sk Näthatsgranskaren, skall kunna erhålla skadestånd från varenda en som delat inlägg på internet. I detta fall journalisten Joakim Lamottes inlägg gällande personen bakom projektet Näthatsgranskaren, Thomas Åberg. 


Joakim Lamotte delade för något år sedan en artikel med uppgifter om T Åberg. Dessa uppfattade TÅ som nedsättande och har därefter stämt flera personer som delat detta inlägg. TÅ har på så sätt erhållit skadestånd från ett stort antal personer med mellan 5 till 20 tkr. Skattefritt och utmätningsfritt. 


Detta ofog och denna möjlighet skall nu bli prövad och i framtiden  stävjas.
Vi på YO – Yttrandefrihetsombudsmannen – arbetar på bred front för yttrandefriheten och försöker bryta ny mark och driver även processer. Detta fall kan komma att få stor betydelse framöver.


Ola Bengtsson, jurist och styrelseledamot i YO

YO har tidigare uppmärksammat fallet och stöttat henne. Se länk nedan.

https://www.yttrandefrihet.nu/ramona-fransson-om-nathatsgranskarens-atal/

Gilla och dela YO: