Vad får man egentligen prata om?

Lördagen den 9 april samtalade Aia Fog från danska Trykkefrihedsselskabet och Jan Sjunnesson från svenska Yttrandefrihetsombudsmannen om yttrandefriheten och demokratin i Malmö.

Aia Fog pratade om hur Trykkefrihedsselskabet bildades 2004 och vilka frågor som man drivit sedan dess. Hon kom in på techgiganternas inflytande över yttrandefriheten och att det är dom danska folketingspolitikerna som är det största hotet mot yttrandefriheten i Danmark idag. Hon tog även upp ett antal rättsfall från de senaste åren där enskilda personer råkat väldigt illa ut från myndigheternas ingrepp i yttrandefriheten.

Jan Sjunnesson förde en mer filosofisk debatt om yttrandefriheten och demokratins gränser. Kan man ha yttrandefrihet men inte demokrati och vice versa? Han gav exempel på frågor som man inte kan diskutera öppet i Sverige idag utan att det blir konsekvenser för den enskilde. Ska vi ha allmän rösträtt?

Bland annat detta och flera andra frågor diskuterades. Se samtalet i länken nedan.

Gilla och dela YO: