Regeringens utredare vill begränsa yttrandefriheten

Idag den 30 september 2020 överlämnar Carl Heath, särskild utredare i kommittén Nationell satsning för medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, betänkandet “Det demokratiska samtalet- Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat” (SOU 2020: 56).

Heath intervjuas i Sveriges Radio och skriver i SvD samma dag.

Förslagen på att stärka demokratin verkar dock vara att begränsa tryck- och yttrandefriheten för regimkritiker, fria medier, självständiga forskare och opinionsbildare, att skydda statsmedier och politiker från kritik och att skrämma de som tvivlar på att staten alltid vill dess medborgare väl.

Dessutom vill utredaren att de stora internetjättarna, Google, Facebook, Twitter m fl, tydligare ska begränsa svenskarnas möjligheter att använda deras plattformar för att kritisera makten, vilket borde en del av det demokratiska samtal man efterlyser. Justitieminister Morgan Johansson träffade dem 2018 och nu vill denna utredning ha än fler regeringsuppdrag och kontakter.

“En utredning bör tillsättas för att analysera hur demokratin påverkas av globala plattformsföretag och om det finns behov av reglering. Det är problematiskt att desinformation, propaganda och näthat sprids på arenor som ägs och kontrolleras av globala plattformsföretag, men som i stor utsträckning inte regleras av vår nationella lagstiftning” skriver utredaren i Svd Debatt

Att uppfatta kritik som hot och hat är en regel bland maktfullkomliga personer vilket utredaren inte verkar ta hänsyn till. Dessutom vill Carl Heath ge ytterligare medel till som bidrar till fler anmälningar i stil med Näthatsgranskaren, #jagärhär och drevare till vänster, vid etablerade medier och vid offentliga myndigheter .

“Det är i dag för enkelt att komma undan med kränkningar som sker via internet. Få anmälningar leder till åtal och många opinionsbildare vi mött menar att det inte finns någon anledning att anmäla. Flera anser också att det straffrättsliga skyddet är svagt och straffvärdet lågt. Sammantaget kan det vara nödvändigt med en översyn för att identifiera vilka delar av rättskedjan som behöver utvecklas och effektiviseras för att förebygga och motverka näthat” skriver han vidare på SvD Debatt

Den icke önskvärda kritik på nätet utredningen pekar ut sägs komma från utlandet och odemokratiska grupper:

“Ryska, så kallade Kremlvänliga, aktörer är särskilt aktiva och enligt EU:s utrikestjänst noterades över 9 000 fall inom EU som kan kopplas till rysk desinformation under åren 2015 till 2020. Desinformation och propaganda sprids också av högerextrema grupperingar, det kinesiska kommunistpartiet, den amerikanska presidentadministrationen liksom av andra, ofta anti-demokratiska, grupperingar inom Europa och Sverige”

Syftet med denna opinion enligt regeringens utredare är att splittra och att underminera vetenskapen, särskilt om coronakrisen och klimatet:

“Ett syfte är att försöka splittra samhällen och ställa människor mot varandra. Det handlar också om att störa våra demokratiska beslutsprocesser och vår förmåga att hantera svåra samhällsutmaningar. Genom konspirationsteorier och vilseledande information blir vetenskap och vedertagna uppfattningar ifrågasatta. Det är särskilt problematiskt i en tid då vi står inför stora och svåra hot, såsom klimatkrisen och coronapandemin”

Kvinnor och personer med utländsk bakgrund är särskilt utsatta. YO undrar om det är Katerina Janouch han syftar på.

YO överväger att skicka in ett remissvar på detta undermåliga, grundlagsstridiga och repressiva betänkande som inte bara hotar det demokratiska samtalet utan även den akademiska friheten.

Jan Sjunnesson, sekr i YO

Gilla och dela YO: