Diplom för bästa och sämsta försvararen av yttrandefrihet under 2020

YOs styrelse beslöt att tilldela satirikern Aron Flam diplom för bästa försvararen under 2020 med tanke på rättsfallet om hans bok och att tilldela justitieminister Morgan Johansson diplom för sämsta försvararen av yttrandefriheten pga hans förslag på begränsningar.

Video
Video
Gilla och dela YO: