Rättsväsendet förlorar

Näthatsgranskaren igen.

Näthatsgranskaren, Tomas Åberg fortsätter sin verksamhet.

I media och på nätet framställes ofta Näthatsgranskaren och Tomas Åberg som framgångsrika och att man fått rätt bl a i HD, Högsta domstolen. Det är inte riktigt sant. Yttrandefrihetsombudsmannen (YO) tog sig an bl a författarinnan Ramona Franssons fall och beslutade att driva detta fall till HD, Högsta domstolen, enär rättsläget gällande multipla skadestånd i dessa Åbergs flerfaldiga stämningar var osäkert. Huruvida ett förtal oavsett upprepade delningar av ett och samma inlägg på sociala medier kunde vara brottsligt var ingen fråga vilket dock frågan om själva skadeståndsdelen var.

Kunde ett förment förtalsoffer erhålla ett skadestånd av var och en som gjorde sig skyldig till delande av ett och samma inlägg som den förtalade redan erhållit skadestånd för? Åberg med ombud kämpade med näbbar och klor för att inte få till stånd prövning. Detta såväl i hovrätt som i tingsrätt.

Men oavsett detta drev YO det vidare för att få till stånd ett avgörande, detta oavsett utfallet. Självklart med inställningen att skadestånd skall ersätta den skadelidande enligt gällande principer. Nåväl. HD tog upp målet och efter nästan ett år kom beslutet, vilket självklart är riktigt då det är HD som dömt. Man kan dock ha åsikter om detta. HD fann, på och efter egna överväganden, något förenklat att var och en som delar ett inlägg kan bli skadeståndsskyldig till den förorättade, och denne kan således inhösta ett stort antal skadestånd så länge denne önskar.

Effekten har också visat sig då flera personer efter HDs dom söker hjälp hos YO efter att ha blivit stämda av Åberg på skadestånd då de delat samma inlägg som Åberg alltså redan erhållit ersättning för ett antal gånger. Slutligen har det resulterat i och gått så långt att en domstol har uppmanat en instämd person att ingå förlikning med Åberg då dessa mål tar upp domstolarnas dyrbara tid.

Ola Bengtsson, jurist och styrelseledamot i Yttrandefrihetsombudsmannen (YO)

Gilla och dela YO: