Gammelmedia om svenskar i Iran

Yttrandefriheten är sannerligen hotad. Detta hot kommer inte från förväntat håll, och inte heller i den mening yttrandefriheten avser.

Nyligen har vi nåtts av beskedet att ett flygplan med över 170 människor har kraschat och att samtliga ombord har omkommit. Detta är en mycket tragisk händelse. Ombord fanns människor av olika härkomst, föräldrar, barn, långa och korta. Människor med historia och framtid, en framtid som nu omintetgjorts.

Svensk media, sk gammelmedia, oftast med stöd av offentliga medel, har, felaktigt och fräckt uppgett att bland de omkomna fanns ett antal svenskar. Fräckt därför att det inte är sant, och fräckt för att man inte har en aning om hur de nu omkomna uppfattade sig själva.

Medias uppgifter, som visat sig vara osanna har triggat igång en mycket obehaglig diskussion om vilka av de omkomna som var svenskar och därmed de omkomnas olika anledningar till att resa till Sverige. Förment goda tycker det ena och de förment onda tycker det andra. Och så sås det split i samhället.

Därest gammelmedia enbart beskrivit verkligheten, och inget annat, hade dessa morbida diskussioner inte uppkommit. Människor hade istället kunnat inspirerats till konstruktiva samtal, vuxna och värdiga samtal.

Gammelmedia, som numer får allt svårare att hitta läsare synes missbruka yttrandefriheten på en oväntat sätt. Inte genom att sprida hat och hets, utan genom att instigera hat och hot genom att sprida osanningar. Med dessa osanningar och felaktiga vinklar kränker dessa, här inte bara de omkomna och deras nära, utan också läsarna och underblåser konflikter människor emellan och främlingsfientlighet.

Gammelmedias roll synes inte bara vara utdaterad utan även direkt samhällsskadlig. En förändrad eller ny yttrandefrihetslag i extensiv mening torde även inbegripa brottet spridande av falska och felaktiga uppgifter, vilket vore än skadligare.

Ola B

Gilla och dela YO: