Forskares yttrandefrihet hotad igen

Foto från Tundra Tabloids, okt 2019

2017 fick docent Bilyana Martinovski veta att hon inte längre kunde undervisa vid Stockholms och sedemera Göteborgs universitet. Nya Tider skrev om henne och YouTubebloggaren Vlad Tepes intervjuade henne och skrev på The Rebel i Kanada.

Hon talade inför danska Trykkefrihedsselskabet i i början oktober 2019 men då hade inte det mest allvarliga hänt. Samhällsnytt och Katerina Magasin berättade senare samma månad om hur hon möttes upp på Arlanda av sex poliser som förde bort henne till förnedrande förhör. Allt pga att hon inte inställt sig för polisförhör där hon skulle stå till svars för uttalanden på Twitter.

Inga gammelmedier har velat rapportera om denna uppenbara inskränkning i yttrandefriheten och den oproportionellt brutala behandlingen av polisen.

Gilla och dela YO: