Årsmöte i Göteborg 1 juli

Lördagen den 1 juli så höll Yttrandefrihetsombudsmannen (YO) sitt årsmöte på Elite Park Hotel i Göteborg. Mötet var öppet för alla medlemmar och flera nya medlemmar förutom styrelsen deltog vid mötet.

Vid mötet så valdes Urban Månsson som ny ordförande för YO, och dessutom valdes journalisten och författaren Helene Bergman in som ny ledamot i styrelsen. Vi önskar dem lycka till i det framtida arbetet för att stärka yttrandefriheten.

Vid årsmötet så avtackades den avgående ordförande Jan Sjunnesson, som kvarstår som ledamot i styrelsen för YO. Även den första ordföranden för YO, Ola Bengtsson, även jurist i YO, uppmärksammades för sin förtjänstfulla insats och sitt engagemang när han tilsammans med Jan Sjunnesson startade YO 2019.

Efter årsmötet så anordnades en öppen pubträff på Bishops Arms (nedan), där alla som ville kunde delta i diskussioner om yttrandefrihet.

YO är en ideell förening som gärna ser att fler engagerar sig i frågor om yttrandefriheten, som är mer aktuell än någonsin.

Bli medlem idag genom att swisha 200 kr (medlemsavgift) till 1234350831 och skriv ditt namn i texten.

Följ oss på Facebook och Twitter

Facebook: https://tinyurl.com/y8drrau2

Twitter: https://tinyurl.com/5zavndu6

Gilla och dela YO: